Snowflake Dozen

Snowflake Dozen

Regular price $33.00
/

1/2 dozen: Chocolate Snow (3), Vanilla Snow (3)
1 dozen: Chocolate Snow (6), Vanilla Snow (6)
1.5 dozen: Chocolate Snow (9), Vanilla Snow (9)